Jak funguje schodišťová sedačka a jak náročné je ji udržovat?

zdroj: stannah.cz

zdroj: stannah.cz

Schodišťové sedačky jsou v dnešní době velkým pomocníkem v mnoha světových domácnostech. Jsou určeny pro snadné zdolávání schodů v domě nebo u domu pro starší seniory nebo pro osoby s pohybovými obtížemi. Díky schodišťovým sedačkám schody již nejsou složitou překážkou, ale velmi snadno zdolatelnou záležitostí. Jedná se o velice důmyslnou pomůcku, která ale potřebuje být ve stoprocentní kondici, aby mohla dokonale sloužit.

Sedačky se pohybují na kraji schodiště

Různé druhy sedaček mají různá specifika, ale princip jejich využívání a instalace zůstává stejný. Do podlahy z jedné strany schodiště se instaluje pevná lišta (kolejnice), po které se následně pohybuje celá sedačka nahoru a dolů. Sedačka je poháněna motorem, který je v drtivé většině případů napájen klasickou zásuvkou na 230 V.

Tip: Existují i jiné kompenzační pomůcky, které mohou seniorovi usnadnit život

V případě, že se jedná o otevřené schodiště bez zdi na jedné jeho straně, lišta může být připevněna na speciální zábradlí a držáky. Jednoduché ovládání zajišťují dálkové ovladače. Ty mají velmi jednoduché a pochopitelné ovládání, na které si snadno zvykne každý.

Některé sedačky lze použít i venku, zdroj: stannah.cz

Některé sedačky lze použít i venku, zdroj: stannah.cz

Množství bezpečnostních prvků pro maximální bezpečí

Pád ze schodů bezpochyby přináší nejhorší zranění, která se mohou v domácnosti přihodit. Schodišťové sedačky jsou ovšem vybaveny tak, aby riziko pádu a zranění naprosto eliminovaly. Při dodržování veškerých bezpečnostních zásad při užívání sedačky je pád z ní zcela vyloučený. Podcenit některá bezpečnostní opatření se rozhodně nevyplácí.

Jaké bezpečnostní prvky jsou součástí schodišťových sedaček?

  • Bezpečnostní klíč – Aby sedačku nemohly využívat malé děti nebo aby nemohla být náhodně spuštěna, aktivuje se její chod až po zapnutí tlačítka nebo po otočení bezpečnostního klíče.
  • Bezpečnostní pásy – Bezpečnostní pásy zabraňují vypadnutí ze sedačky. Některé druhy sedaček jsou vybaveny také bezpečnostní pojistkou u pásu. Když není pás zapnutý, sedačka se nerozjede.
  • Sklopení sedačky – Sklopení sedačky je vhodné zejména u domácností s menším prostorem. Sedačka se na konci schodiště sklopí, aby nezasahovala příliš do místnosti a eliminovala zranění.
  • Podpěrka pod nohy – Po dosednutí na sedačku můžete opřít nohy o malou plošinku, která je pro nohy určená. Ty tak nebudou moci bránit sedačce v pohybu a ohrozit jejího uživatele.
  • Otočení sedačky – Pokud lišta umožňuje pohyb pouze v úrovni schodiště, výstup a nástup na sedačku by byl velmi nepohodlný. Proto jsou některé druhy vybaveny také možností otočení sedačky. Ta se otočí do místnosti a nástup a výstup je pohodlný.
  • Zvuková signalizace – Sedačka vydávají zvukový signál. Ten je důležitý zejména pro ostatní osoby, které chtějí využívat schodiště. Ty musí vědět, že schodiště je momentálně užíváno.
Pravidelný servis a čištění obstará každý dobrý prodejce, zdroj: stannah.cz

Pravidelný servis a čištění obstará každý dobrý prodejce, zdroj: stannah.cz

Údržba je základem bezproblémového chodu

Údržba schodišťových sedaček pomáhá eliminovat vznik poruch. Vlastníci se vždy na schodišťovou sedačku potřebují stoprocentně spolehnout. Proto je nutné pravidelné čištění kolejnice, po které se sedačka pohybuje a také samotného sedátka. Čištění vždy provádějte pouze vlhkým hadříkem, namočeným v čisté vodě. Některé druhy saponátů mohou kolejnici nebo sedátko poškodit. Druhy saponátů, které můžete využívat byste vždy měli najít v manuálu ke konkrétnímu druhu schodišťové sedačky.

Jednotlivé druhy sedaček jsou vyrobeny z různých materiálů. Nutné je také pravidelně měnit baterie v ovladači, aby se nestalo, že nečekaně odejdou, když to budete nejméně potřebovat. Nezanedbávejte ani pravidelný odborný servis, který zajišťuje sám prodejce. Ten vám také řekne, v jakých intervalech je odborný servis potřeba. Do ničeho se nepouštějte sami.

Pro ukázku manuál dodávaný ke schodišťové sedačce Stannah