Co s odpadními vodami v rodinném domě? Kanalizační přípojka nebo čistička odpadních vod problém vyřeší

Součástí života v rodinném domě je umývání nádobí, každodenní hygiena, která obnáší sprchování, koupání a používání WC. Produktem těchto činností jsou odpadní vody, jež je nutné z domu odvést pryč. Obvykle k tomu slouží veřejná kanalizace, je-li v obci vybudována. Pokud není, je třeba najít náhradní řešení v podobě čističky odpadních vod, žumpy nebo septiku.

Kam se hodí čističky odpadních vod

Každý odborník vám poradí, že do občasně obývaného objektu není čistička odpadních vod vhodná. Je tomu tak proto, že potřebuje trvalé zásobování odpadními vodami, aby měly mikroorganismy přísun biologického materiálu ke svému životu. Jen díky tomu mohou čističky odpadních vod správně fungovat. Ideální jsou tedy do nemovitostí trvale obývaných – například rodinné domy, případně chaty nebo chalupy, v nichž se bydlí po většinu roku. 

Výběr vhodné čističky ovlivňuje několik faktorů. Je to zejména počet osob, které objekt obývají, a typ objektu. Čističky jsou schopné odstranit až 97 procent všech nečistot z odpadních vod. Obsahují totiž tři komory, v nichž se odpadní voda mechanicky a biologicky filtruje.

Kanalizační přípojky

V objektech, jež stojí v obci s veřejným kanalizačním řádem, je možné zřídit kanalizační přípojku na níž se řád připojí. Ve skutečnosti se jedná o soustavu potrubí vedoucí od obecní kanalizace až k nemovitosti. Výhodou tohoto řešení je hlavně to, že odpadá pak nutnost se o kanalizační přípojku starat; snad jen v případě, kdy se dostane do nevyhovujícího stavu.

Realizace kanalizační přípojky spočívá v geodetickém zaměření, výkopových pracech, pokládce potrubí, usazení betonových nebo plastových nádrží, realizaci domovních rozvodů a montáži kanalizačních čerpadel a jímek.

Co je to vodovodní přípojka

Přepravit pitnou vodu z veřejného vodovodu do vnitřního rozvodu vody v připojeném objektu umožňuje soustava potrubí nazývaná vodovodní přípojka. Potrubí musí být uložené v zemi v hloubce, v níž voda nezmrzne. Součástí realizace vodovodní přípojky je vodoměrná šachta a vodoměr s ochrannou plombou.