Renovace starých kamen, krbů a sporáků aneb znovu jako nové

shutterstock.com

shutterstock.com

Pokud máte doma nebo na chalupě starý krb, kamna nebo dokonce starý sporák, který už neplní své funkce tak jako dříve, nemusí být jediným řešením jeho vybourání a nahrazení za nový. Krby, kamna a sporáky s retro designem jsou v současnosti znovu populární a jejich vybourání a nahrazení za nové by mohlo znamenat velkou škodu. Tyto starší druhy vybavení se mohou stát dominantou a okrasou celého interiéru.

Funguje nebo je potřeba oprava?

Důležitou informací při renovaci krbů, kamen nebo sporáků je, zda jsou schopné plnohodnotného provozu nebo nikoliv. Nejprve se totiž musí rozlišit, zda je zapotřebí pouhá renovace designu a drobnější opravy nebo důkladnější opravy důležitých částí. Nejčastěji se u starých krbů a kamen porouchávají topeniště společně s kouřovody. U sporáků je velmi důležitým faktorem také kvalita varných desek, která po čase upadá. Podle množství a náročnosti prací se samozřejmě také liší i cena.

Jaké druhy prací jsou při renovacích nejčastější?

  • Úprava vzhledu
  • Renovace prasklin a výměna rozbitých povrchových částí
  • Změna povrchového materiálu (modernizace)
  • Oprava poškozených vnitřních součástí
  • Oprava starého kování nebo výroba nového
  • Výměna všech důležitých částí za nové

Na kolik vás renovace vyjdou?

Renovace krbových kamen, krbů a starých sporáků se nedá jednoduše vyčíslit. Ceny oprav jsou individuální a ovlivňuje je mnoho faktorů. Jedním z nich je také fakt, jak stará kamna jsou. Čím starší jsou kamna, tím dražší budou práce na nich. Pokud se jedná pouze o drobné povrchové opravy a zvýraznění designu, neměla by suma převýšit 5 000 Kč. Rekonstrukce topeniště společně s novými kouřovody a finálními pracemi vás přijde minimálně na 10 000 Kč. Také ceny náhradních dílů jsou pro stanovení konečné ceny velmi důležité.

Renovace může výrazně zvýšit výhřevnost

Jednou z nejdůležitějších funkcí krbů kamen a sporáků je jejich výhřevnost. Staré modely nedosahují takových hodnot vytápění, jako moderní kamna a krby. Naštěstí správná renovace může změnit i tuto skutečnost. Starší druhy kamen mohou být vybaveny moderními materiály, které dokáží zvýšit výhřevnost. Pokud se jedná o kachlová kamna a krby, je vhodné obložení ponechat, pokud není poškozené. Kachlový materiál totiž skvěle akumuluje teplo a pouští jej do místnosti ještě dlouho potom, co oheň vyhasne.

Otevřené krby nemusí zůstat otevřené

Nejčastěji se renovují starší krby a kamna. Ve většině případů se jedná o otevřené krby bez vložky. Takové krby sice vypadají krásně a působí dominantně, ovšem praktické vlastnosti jsou horší. Krby uvolňují do místnosti větší procento kouře, i v případě kvalitního odtahu. S kouřem je spojen také prach a popel, který dokáže být nepříjemný nejen při dýchání, ale také špiní nábytek. Samotná výhřevnost krbů je také menší. Naštěstí se v dnešní době dají i staré krby opatřit moderními krbovými vložkami. Při správném výběru krbové vložky a její správné instalaci to dokonce může vypadat, jako by krbová vložka byla součástí krbu odjakživa. To už je ovšem práce pro zkušené kamnaře a vyžaduje spoustu zkušeností v tomto oboru.