Jak v bytě vyřešit ohřev teplé vody?

shutterstock.com

shutterstock.com

Byt má většina lidí spojený s představou pohodlné centrální dodávky tepla a teplé vody. Toto platí však převážně pro byty v panelových domech nebo pro moderní bytovky. Ale starší bytová zástavba nebývá vždy napojena na centrální rozvod teplé vody. Majitelé těchto bytů si proto musí ohřev vody zajistit sami. A výjimkou nejsou ani byty, kde je třeba zajistit nejen ohřev teplé vody, ale i vytápění. Jaká řešení mohou obyvatelé takových bytů volit?

Průtokový ohřívač

V bytech bývá často méně místa než v rodinných domech, proto řada majitelů bytů volí k ohřevu vody průtokový ohřívač. Ten je svými rozměry podstatně menší než zásobník na teplou vodu a vejde se proto kamkoliv.

Výhody průtokového ohřívače:

  • malé rozměry
  • ohřev v místě spotřeby a minimum tepelných ztrát – teplá voda se spotřebovává v těsné blízkosti ohřívače, proto nedochází k tepelným ztrátám při dlouhém průchodu teplé vody potrubím
  • energie se vydá na ohřev přesně takového objemu vody, jaký se spotřebuje

Nevýhodou je větší množství odběrných míst. V takovém případě by každé odběrné místo potřebovalo vlastní průtokový ohřívač, což by se mohlo prodražit. Volba tohoto ohřívače vody je proto vhodná při dispozici bytu, kde kuchyňský dřez je umístěn hned z druhé strany koupelnové stěny, na níž je umístěna baterie pro vanu i umyvadlo.

Také je potřeba počítat s tím, že může být potřeba zvýšit hodnotu jističe, aby průtokový ohřívač zvládl ohřát dostatek vody na požadovanou teplotu na teploměru. Navíc díky okamžitému ohřevu nemůžete využít výhod akumulace, kdy se voda dohřívá za nízký tarif.

Průtokové ohřívače existují:

  • elektrické – elektrické průtokové ohřívače využijete všude tam, kde není do domu zaveden plyn, své využití najdou také v malých špatně větratelných prostorách. K průtokovému ohřevu vody je však třeba vysoký okamžitý příkon. Proto je vhodné, aby průtokový ohřívač měl svůj vlastní jistič.
  • plynové – velmi rozšířené jsou také plynové průtokové ohřívače, takzvané karmy. Plynový ohřívač vody však můžete použít pouze tam, kde je přítomen vyvložkovaný komín pro odvod spalin. Často je také požadavek na dobrou větratelnost místnosti, kde je ohřívač umístěn. Pokud by byl s větráním místnosti problém, lze instalovat spotřebič s nuceným odtahem spalin na střechu nebo ven přes zeď a zároveň se zvenčí vzduch nasává. Ale takový ohřívač vyjde výrazně dráž.
Ohřívač vody je výhodné mít na místě s nejvyšší spotřebou TUV, zdroj: shutterstock.com

Ohřívač vody je výhodné mít na místě s nejvyšší spotřebou TUV, zdroj: shutterstock.com

Bojler

Zásobník na teplou vodu není tolik náročný na okamžitý příkon, protože si vodu dohřívá průběžně. Také není nutné, aby byl situován přímo v místě spotřeby. Jeden bojler proto může zásobovat teplou vodou i místa, která jsou od sebe v bytě vzdálena. Jen je třeba počítat s jistými tepelnými ztrátami při průchodu vody potrubím.

Nevýhodou zásobníku na teplou vodu je jeho náročnost na prostor. Aby vystačila teplá voda na večerní sprchování pro celou rodinu, je třeba pořídit minimálně 160 litrový bojler. Potom vyvstává otázka, kam ho umístit. Výhodou jsou větší koupelny. Ale místo pro bojler lze najít i v předsíni nebo v komoře, kde bude lépe skryt.

Kompromisním řešením mohou být bojlery kombinované. Ty v sobě spojují výhody zásobníku teplé vody i průtokového ohřívače. Ve chvíli, kdy dojde zásoba teplé vody, začne se bojler chovat jako průtokový ohřívač. Tento typ bojleru si lze dovolit zakoupit s menším objemem, díky tomu se lépe vejde do bytu.

Pokud bydlíte v bytě, kde si zajišťujete sami i vytápění, je výhodné přizpůsobit ohřev vody způsobu vytápění. Pokud topíte plynem, určitě zvolte i ohřev vody pomocí kondenzačního plynového kotle, počáteční investice bude vyšší, ale náklady se brzy vrátí na úsporách.