pojištění bytu a domácnosti

Chcete mít jistotu, že v případě nenadálé události bude o váš majetek postaráno? Dobré pojištění vyřeší škody spojené s haváriemi v bytě, ale i požárem nebo při zkratu elektromotorů. Nutné je ale mít sjednané kvalitní pojištění s krytím nejčastějších rizik, ale také těch vzácnějších v základní pojistce. Navíc je nutné mít sjednanou dostatečně vysokou pojistnou částku a v neposlední řadě je nutné mít sjednané pojištění odpovědnosti.

Jak se v pojistkách orientovat?

Při sjednávání pojištění bytu a domácnosti je nutné mít správnou pojistku. Je velký rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti. Představte si svůj byt jako krabici. Vše, co při jejím otočení vzhůru nohama spadne, spadá pod pojištění domácnosti. To ostatní spadá pod pojištění nemovitosti. Právě velký rozdíl v daných produktech znamená i odlišné plnění v případě škodní události, při sjednávání proto dejte na výběr pozor. Případně volte takové pojištění, které je kombinací obou zmiňovaných.

Kalkulace i sjednání online

Takto lze pojistit domácnost online pouze na základě obytné plochy v m². Výhodu sjednání komplexního pojištění doplňuje ochrana před rizikem podpojištění, protože pojistná částka je nastavena paušálně právě na základě výměry bytu. Pojištění kryje základní rizika typu požár, povodeň, vichřice, krupobití, ale také rozbití skla z jakékoliv příčiny, zkrat na elektromotorech, pojištění elektroniky bez limitu nebo zajištění náhradního ubytování až na 12 měsíců. 

pojistit domácnost online

Včetně pojištění občanské odpovědnosti

Při sjednání pojištění majetku si nezapomeňte sjednat také pojištění odpovědnosti. Pojistka na blbost se totiž hodí v případech, kdy vytopíte sousedy a dojde ke škodě na jejich majetku. Náklady na opravy u sousedů se totiž hradí právě z pojištění odpovědnosti, je proto vhodné tuto pojistku mít. Pojistka je platná celosvětově a pojištěni jsou všichni členové domácnosti. Až na čtyřnohé psí mazlíčky, na škody způsobené jejich chováním je nutné mít připojištění.

Komentáře (0)

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.