Co se vyrábí z recyklovaného papíru?

Jedním ze základních pilířů ekologického chování je recyklace. Proces, při kterém je odpadní materiál zpracován tak, aby mohl být znovu využit. Dochází tím nejen k znatelné úspoře financí, ale především se snižuje zátěž životního prostředí.

Papír jako materiál je možné tímto způsobem využívat několikrát. Podle druhu a metody recyklace se jedná o 4 až 6 opakování celého cyklu. Lze tak efektivně omezit těžbu dřeva, tedy stále intenzivnější kácení stromů, které jsou přirozenými dodavateli kyslíku. Statistiky udávají, že každá 1 tuna recyklovaného papíru zachrání v průměru 5 kubických metrů dřeva.

Recyklace papíru v České republice

Co se týče Česka, zaznamenávají odborníci na životní prostředí jistý vítaný posun k mnohem zodpovědnějšímu chování koncového spotřebitele. Obdobně jako v celé Evropě, i zde narůstá množství vytříděného papíru, což značí lepší informovanost o nutnosti chránit prostředí a přírodní zdroje, jejichž obnova je velice zdlouhavá. I přes znatelně příznivější přístup však v otázce třídění zaostáváme za zbylými zeměmi, a to především kvůli neustále rostoucí spotřebě (elektronická komunikace je tak stále u nás jen mýtus, neklesající spotřeba papíru to jen potvrzuje).

Tip: Podívejte se jak probíhá zpracování odpadu na největší skládce v Praze (pořad Těžká dřina na Prima family)

Recyklovaný papír je kvalitní

Někteří lidé se ale domnívají, že obecně recyklované produkty jsou nižší kvality. To není pravda, protože proces výroby ničím nezaostává za tím, při němž jsou využívány původní materiály. Z papírenského průmyslu se na trhu objevují především sešity, bloky, papíry, obálky, vlnitá lepenka, apod. Dá se předpokládat, že nabídka se bude postupně rozšiřovat, a to v závislosti na chování koncového spotřebitele, který se o příznivější stav životního prostředí může zasadit zcela jednoduše. Stačí třídit odpad (na papír je modrý kontejner) a koupí podporovat věci z recyklovaných surovin.

Zpracování již využitého papíru vyžaduje mnohem méně energie a vody, než při výrobě papíru z buničiny. Vyplatí se proto dávat recyklovaným produktům přednost, protože si tím vylepšíme prostředí, ve kterém žijeme. A tak nezapomeňte, až si domů pořídíte třeba novou televizi, krabici (dvouvrstvá vlnitá lepenka) zanést do kontejneru na papír. Jen pozor na polystyren, vázací pásky či plastové sáčky – ty tam samozřejmě nepatří!

Zajímá nás také váš názor, napište nám v komentářích, zda třídíte odpad nebo ne?